Przemiany org - baner

"Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze."

Józef Ignacy Kraszewski

"Jedyna wolność, to zwycięstwo nad samym sobą."

Fiodor Dostojewski

"Nie szukaj radości w rzeczach ona mieszka w nas samych."

Ryszard Wagner

"W pracy wewnętrznej wakacji nie ma."

Św. Urszula Ledóchowska

Terapia relacji małżeńskich/partnerskich

Prawdą jest, że nie wszystkie relacje da się uratować, jednak stwierdzenie tego z całą pewnością nie jest możliwe przez partnerów (żonę, męża). Ich destrukcyjne przekonania na temat związku, budowane często przez lata, na podstawie różnych wydarzeń i konfliktowych sytuacji, są tak „sztywne”, że nie pozwalają spojrzeć na związek z innej perspektywy. Partnerzy bardziej zainteresowani są potwierdzaniem swoich przekonań (racji) niż dostrzeżeniem jakichkolwiek szans dla związku. To dlatego niezbędne jest tu kompetentne wsparcie z zewnątrz, które pozwala zinwentaryzować zagrożenia i szanse, jednocześnie wskazując niezbędne działania.

Co wskazuje na potrzebę skorzystania ze wsparcia:

 

           Satysfakcjonujące relacje małżeńskie/partnerskie nie tworzą się same.

Przypominają piękny, ale wrażliwy kwiat wymagający nieustannej uwagi i troski.

                                                                            Józef Przemieniecki

 


Zgłoś swoje pytania:  tel. 601 95 35 85 lub wypełnij formularz


Gabinet terapii

Szczecin - Przecław 59c/1

Istnieje możliwość prowadzenia terapii we wskazanym przez klinta miejscu, za dodatkową opłatą.

Terapia może być prowadzona według wcześniej opracowanego programu, w czasie kilkudniowego pobytu w Przemieniówce.  

Informacje ogólne

Podczas trwania terapii, kontakty pomiędzy sesjami (online, telefoniczne) wynikające z potrzeby wsparcia kiedy pojawia się nagły - szczególny problem, są  n i e o d p ł a t n e.

W czasie terapii przewidziane są nieodpłatne materiały edukacyjne.

Zgłoszenie: wypełnij formularz zgłoszeniowy

Copyright © Przemiany 2016 | Strona główna | Aktualności | Adres: Przemiany w Szczecinie | Administracja | Projektowiec.pl