Przemiany org - baner

"Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze."

Józef Ignacy Kraszewski

"Jedyna wolność, to zwycięstwo nad samym sobą."

Fiodor Dostojewski

"Nie szukaj radości w rzeczach ona mieszka w nas samych."

Ryszard Wagner

"W pracy wewnętrznej wakacji nie ma."

Św. Urszula Ledóchowska

Odosobnienie z treningiem uważności
 

Dlaczego uważność

Współczesna psychologia nadaje jej zasadnicze znaczenie, nie tylko w procesie wychodzenia z problemów psychicznych, ale i w osobistym rozwoju. Uważność, bo o niej mowa, odgrywa niebagatelną rolę w naszym życiu. Ilość prac naukowych ukazujących się w ostatniej dekadzie na temat skuteczności treningu uważności, wzrasta niemalże w postępie geometrycznym.

Współcześnie, trening uważności jest wykorzystywany jako dodatkowy element terapeutyczny w leczeniu wielu różnych problemów natury psychicznej. Zaczynając od nieradzenia sobie z nadmiarem stresu czy negatywnych emocji, przez stany depresyjne, a na zaburzeniach w odżywianiu kończąc. Ćwiczenia, które wykonuję razem z moimi klientami, mają na celu doprowadzenia umysłu do optymalnego stanu, najlepiej wpływającego na psychikę człowieka.

Uważność porządkuje, a właściwie oczyszcza świadomość - monitor umysłu. Trening umysłu sprawia, że ograniczamy, a nawet pozbywamy się destrukcyjnych uczuć, emocji oraz destrukcyjnego myślenia. Dzięki temu jesteśmy coraz bardziej tu i teraz, co sprawia, że nasza percepcja zaczyna odbierać świat „na czysto”, bez ograniczeń jakie narzucają nasze przekonania – schematy myślowe.

Trening jest wieloaspektowy i obejmuje ćwiczenia z umysłem oraz emocjami. Jednoczesna praca nad stanem umysłu oraz świadomością daje najlepsze efekty. Jednak częstotliwość i metody pracy nad nimi, jest przeze mnie indywidualnie dobierana przy uwzględnieniu predyspozycji klientów. Tylko indywidualnie opracowany plan treningu może przynieść najlepsze efekty.

Trening uważności:


Zgłoś swoje pytania:  tel. 601 95 35 85 lub wypełnij formularz


Oferta treningu uważności w Przemieniówce

Przemieniówka, to domek we wsi Steklno koło Gryfina (woj. zachodniopomorskie). Odosobnienie w tym miejscu wyjątkowo sprzyja ćwiczeniom uważności, m.in. dzięki swojemu położeniu (jezioro, lasy).

W przypadku programów kilkudniowych oferta obejmuje również noclegi.

Zgłoszenie: wypełnij formularz zgłoszeniowy

Copyright © Przemiany 2016 | Strona główna | Aktualności | Adres: Przemiany w Szczecinie | Administracja | Projektowiec.pl