Przemiany org - baner

"Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze."

Józef Ignacy Kraszewski

"Jedyna wolność, to zwycięstwo nad samym sobą."

Fiodor Dostojewski

"Nie szukaj radości w rzeczach ona mieszka w nas samych."

Ryszard Wagner

"W pracy wewnętrznej wakacji nie ma."

Św. Urszula Ledóchowska

O mnie

Kiedy myślę o tym co oferuję osobom zwracającym się do mnie z prośbą o wsparcie, to zachowując dozę pokory uznaję, że jest to bez wątpienia wiedza, doświadczenie i empatia.

W i e d z a

Wiedzę o ludzkiej naturze zgłębiam od 1990 roku. Na początku były to książki, artykuły, potem studia podyplomowe na socjologii, psychologii i pedagogice oraz liczne kursy i szkolenia (patrz "Studia,kursy,szkolenia"). Dziś okazuje się, że  jest mi również bardzo przydatna wiedza jaką zdobyłem z zakresu uważności, rozwoju duchowego i medytacji.

D o ś w i a d c z e n i a

Należę do grupy określanej mianem starszego pokolenia, to dlatego nie brakuje mi doświadczeń zarówno osobistych, jak i zawodowych (patrz "Moje doświaczenia). Szczególne znaczenie w budowaniu mojej dojrzałości miały doświadczenia w życiu osobistym. Dane mi było żyć przez wiele miesięcy w dotkliwym stresie z powodu bardzo poważnego zagrożenia mojej sytuacji materialnej. Dałem się zmanipulować i podjąłem wyjątkowo błędne decyzje biznesowe. Kiedy urodził się mój syn z powikłaniami zdrowotnymi, co sprawiło jego trwałą intelektualną niepełnosprawność, uczyłem się kochać go za to, że jest, a nie za to jaki jest. Poznałem ból odrzucenia. Wiem jak "smakuje" lęk przed śmiercią, którego doznałem gdy zdiagnozowano u mnie chorobę nowotworową.

E m p a t i a

Pierwszy raz znaczeni empatii doświadczyłem kierując zespołami ludzkimi. Miałem okazję obserwować jak pozytywnie wpywa ona na budowanie relacji przełożony-podwładny, oraz na klimat organizacyjny. Szczególnym doświadczeniem, które już na zawsze wpisało empatię w moją komunikację z innymi, była moja choroba nowotworowa, a dokładnie jej proces leczenia. Dobrze pamiętam jaki wpływ na mnie miało zainteresowanie, ale z głębokim zrozumieniem wyrażone przez innych. Leżąc w szpitalu świadomie wykorzystywałem empatię w rozmowach z innymi chorymi. Było to niesamowite doświadczenie obserwując wpływ empatii na zmianę ich nastroju. Dziś empatia jest moim nawykiem, który niemalże każdego dnia przynosi mi ogromną ilość satysfakcji.          

Copyright © Przemiany 2016 | Strona główna | Aktualności | Adres: Przemiany w Szczecinie | Administracja | Projektowiec.pl