Przemiany org - baner

"Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze."

Józef Ignacy Kraszewski

"Jedyna wolność, to zwycięstwo nad samym sobą."

Fiodor Dostojewski

"Nie szukaj radości w rzeczach ona mieszka w nas samych."

Ryszard Wagner

"W pracy wewnętrznej wakacji nie ma."

Św. Urszula Ledóchowska

ABC przemian


Przemiany wpisane są w scenariusz życia każdego z nas

Już od chwili narodzin podlegamy nieustannym przemianom. Wzrasta waga naszego ciała, rośniemy, z biegiem lat nabieramy kształtów podkreślających naszą męskość/kobiecość. Stajemy się dorośli, ale… jeszcze nie dojrzali. Dorosłość kształtuje się w zautomatyzowanym procesie przemian, wpisanym w naszą biologię. Z kolei budowanie dojrzałości wymaga świadomie prowadzonego procesu wewnętrznych przemian.

Wewnętrzne przemiany to jedyna droga do budowania naszej dojrzałości

Pod pojęciem dojrzałości należy tu rozumieć taką postawę i takie zachowanie, które budują poczucie spełnienia, satysfakcji oraz radość życia - zarówno w sferze życia osobistego, jak i zawodowego. W codziennym życiu dojrzałość przejawia się umiejętnościami opanowania emocji i stresu, rozwiązywania konfliktów oraz asertywną reakcją na złość i agresję innych.

Często proces budowania dojrzałości kojarzony jest tylko z doświadczeniem i wiedzą. Bez wątpienia są to ważne składniki tego procesu, jednak pełnią one głównie rolę wspierającą. Już Heraklit z Efezu powiedział, że „nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym”. Proces budowania dojrzałości poza wiedzą i doświadczeniem wymaga wewnętrznych przemian, obejmujących głównie nasze przekonania, a co za tym idzie - naszą świadomość (w tym samoświadomość). Innymi słowy: budowanie dojrzałości to w dużej mierze praca nad samym sobą.

Wszyscy jesteśmy wzywani do budowania dojrzałości

W każdym z nas wpisane jest wezwanie (dynamizm) do budowania dojrzałości. Wezwanie to może manifestować się w sposób łagodny lub bardzo dolegliwy, kiedy nie odpowiadamy na nie wewnętrznymi przemianami.  Może to być odczuwana motywacja do życiowych zmian lub poczucie dyskomfortu, niepokoju, braku satysfakcji. Mogą się pojawić powtarzające się błędne decyzje i wybory, narastające problemy i trudności, a także pogorszające się relacje z innymi, w których jest coraz więcej nieporozumień i konfliktów. W przypadku braku odpowiedniej reakcji na wezwanie do przemian mogą również wystąpić uzależnienia (m.in. od alkoholu, narkotyków), a nawet choroby.  

Podnoszenie jakości życia zawsze wiąże się z przemianą

Podjęcie wezwania do przemian i właściwa realizacja tego procesu daje efekt w postaci poczucia coraz większej skuteczności działań. Bez trudu można to zaobserwować w coraz lepszym radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami oraz w decyzjach i wyborach przynoszących coraz więcej satysfakcji. Napinanie się i wysiłek zastępuje spokój i rozwaga. W reakcji na innych zaczyna dominować asertywność. Jednocześnie coraz częściej pojawia się przekonanie: jestem tu, gdzie powinienem być, robię to, co powinienem robić i nawiązuję najlepsze dla mnie relacje.

Przemiana to  jedyna droga  do prawdziwego szczęścia

Niezbędne jest tu użycie pojęcia „prawdziwego szczęścia”, gdyż wielu ludzi myli szczęście z przyjemnością. Prawdziwe szczęście jest bezwarunkowe i pochodzi z nas, z naszych wewnętrznych zasobów, dlatego wymaga wewnętrznych przemian. Przyjemność jest uwarunkowana tym, co na zewnątrz. Pojawia się, kiedy zaspokoimy nasze potrzeby materialne, kiedy zdobędziemy sympatię lub miłość innych albo kiedy zdobędziemy władzę nad innymi.

Już Arystoteles stwierdził, że każdy człowiek ma określony cel do spełnienia w swoim życiu. Celem tym jest eudajmonia, czyli szczęście (to prawdziwe). Kościół Katolicki osiągnięcie tego celu określa jako największe wyzwanie stojące  przed człowiekiem, gdyż „szczęście czyni nas uczestnikami  Boskiej natury.” (Katechizm Kościoła Katolickiego, art.1720)

Podstawowy warunek skutecznego procesu przemian

Skuteczny proces przemian wymaga przede wszystkim wiary w to, że szczęście jest w nas, a nie w świecie zewnętrznym. Ponadto niezbędna jest tu otwartość na zmiany. Dzięki niej nie przywiązujemy się do własnych przekonań, jesteśmy otwarci na dostrzeżenie innej perspektywy otaczającej nas rzeczywistości.

Niektórzy, po odczytaniu sygnału wzywającego ich do przemian, decydują się na samodzielną realizację tego procesu. Zdobywają wiedzę, trenują określone umiejętności. Jednak brak doświadczeń w tym zakresie sprawia, że niekiedy proces budowania własnej dojrzałości znacznie się wydłuża, a wieloletnie starania długo nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Wsparcie ze strony kogoś, kto ma już doświadczenie płynące z jego własnej drogi przemian, znacznie ułatwia i przyspiesza ten proces. Wsparcie to, szczególnie na początku, pozwala potem realizować  proces przemian samodzielnie. „Potem” oznacza „do końca życia”, gdyż efekty jaki przynoszą wewnętrzne przemiany są wyjatkowo atrakcyjne. Poza tym, że dają możliwość odczuwania prawdziwego szcześcia i radości życia, zwiększają skuteczność działania w każdej sferze życia i co chyba najważniejsze, nadają życiu sens.

 

Copyright © Przemiany 2016 | Strona główna | Aktualności | Adres: Przemiany w Szczecinie | Administracja | Projektowiec.pl