Przemiany org - baner

"Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze."

Józef Ignacy Kraszewski

"Jedyna wolność, to zwycięstwo nad samym sobą."

Fiodor Dostojewski

"Nie szukaj radości w rzeczach ona mieszka w nas samych."

Ryszard Wagner

"W pracy wewnętrznej wakacji nie ma."

Św. Urszula Ledóchowska

 

Nie tylko moje osobiste doświadczenia pokazują, iż trudności, problemy i konflikty mogą przytłaczać, odbierać radość życia. Jednak tak wcale nie musi być! Każdy posiada w sobie niezbędne zasoby aby to, co wcześniej odbierało sens życia, było źródłem bólu i cierpienia, stało się cenną lekcją, odmieniającą życie.

Zdobyta wiedza oraz wieloletnie doświadczenia, w tym osobiste, pozwoliły mi na opracowanie autorskich programów, dzięki którym skutecznie mogę wspierać innych w procesie ich życiowych przemian:

  • udzielam wsparcia w trudnych emocjonalnie sytuacjach (np. rozwód,choroba, rozstanie)
  • pomagam w rozwiązaniu konfliktów (małżeńskich, zawodowych)
  • uczę konstruktywnej reakcji na stres
  • uczę asertywnych reakcji na złość i agresję innych
  • uczę budowania satysfakcjonujących relacji małżeńskich/partnerskich
  • uczę kierowania innymi
  • uczę higieny psychicznej m.in. wykorzystaując trening uważności, EEG Biofeedback)
  • wspieram w odnalezieniu drogi osobistego rozwoju - wzrostu 

Józef Przemieniecki

 

Copyright © Przemiany 2016 | Strona główna | Aktualności | Adres: Przemiany w Szczecinie | Administracja | Projektowiec.pl